ANDALUZJA – to największy hiszpański region pełen gorącego słońca, fiesty, flamenco, korridy i południowego temperamentu. Jeśli dodamy do tego niezliczone zabytki, a także pozostałości po starożytnych i nowożytnych cywilizacjach to okaże się, że jest to region który trzeba koniecznie zobaczyć! Fenomen Andaluzji tkwi w jej wyrazistości przejawianej w regionalnej kulturze, różnorodnych i zarazem unikatowych krajobrazach, nastrajającej do życia pogodzie oraz w spontaniczności rdzennych mieszkańców.