UBEZPIECZENIA

Zajmujemy się porównaniem i sprzedażą produktów 30 największych ubezpieczycieli m.in. PZU, Warta, ERGO Hestia, Allianz czy Proama.
Naszym celem jest dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb Klienta i zapewnienie mu szerokiego wyboru, a także bezpieczeństwa i komfortu przy zakupie ubezpieczenia.
 
W naszej ofercie znajdują się ubezpieczenia:
- komunikacyjne: OC, AC
- na życie - indywidualne oraz grupowe
- mienia m.in.: domy, mieszkania, firmy
- turystyczne

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

Każdy klient wykupujący imprezę turystyczną w naszym biurze podróży posiada podstawowe ubezpieczenie w cenie. Niezależnie od tego, klient ma możliwość wykupienia dodatkowej składki ubezpieczenia, która poszerzy jego zakres działania. Poszczególny koszt dodatkowego ubezpieczenia uzależniony jest od wybranego rodzaju.

Rodzaje dodatkowego ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie od kosztów rezygnacji i przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (100 % zwrot kosztów) z ryzykiem zachorowania na covid-19 oraz kwarantanną
  • ryzyko następstw od chorób przewlekłych.
  • ubezpieczeni z wyższą sumą ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych zdarzeń
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego
  • ubezpieczenie od następstw uprawiania sportów wysokiego ryzyka