Wydrukuj tę stronę

UBEZPIECZENIA

Każdy klient wykupujący imprezę turystyczną w naszym biurze podróży posiada podstawowe ubezpieczenie w cenie. Niezależnie od tego, klient ma możliwość wykupienia dodatkowej składki ubezpieczenia, która poszerzy jego zakres działania. Poszczególny koszt dodatkowego ubezpieczenia uzależniony jest od wybranego rodzaju.

Rodzaje dodatkowego ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie od kosztów rezygnacji i przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (100 % zwrot kosztów)
  • ryzyko następstw od chorób przewlekłych.
  • ubezpieczeni z wyższą sumą ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych zdarzeń
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego
  • ubezpieczenie od następstw uprawiania sportów wysokiego ryzyka

Ponadto biuro "Ella Tours" zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń:

  • Planeta Młodych
  • EURO26